AirMuseum

Múzeum letectva v Košiciach

Fotogaléria - Motory

RD-9B

RD-9

Sovietsky prúdový motor s osovým kompresorom a prídavným spaľovaním.

Motor RD-9 bol prvým motorom kompletne vyvinutým v bývalom Sovietskom zväze. Pôvodné označenie motora postaveného v roku 1953 v OKB Mikulina bolo AM-5. Neskoršie modifikácie s novým kompresorom a vyšším prietokom vzduchu sa označovali ako AM-9. V roku 1956 po zmene hlavného konštruktéra z Mikulina na Tjumanského bol motor preznačený na RD-9.

Verzie motora:

RD-9A, RD-9AK - motor bez komory prídavného spaľovania používané v lietadlách Jak-25M a Jak-26 (motor mal ťah 27,46 kN)
RD-9АF-300, RD-9-АF2-300 - motor s prídavným spaľovaním používaný v lietadlách Jak-27 a Jak-28. 
RD-9B - motor s prídavným spaľovaním používaný v starších verziách MiG-19.
RD-9BF-811 - základná verzia používaná v lietadle MiG-19.

Technické parametre motora RD-9B:

hmotnosť motora: 659 kg
priemer motora: 0,665 m
dĺžka motora: 5,555 m
celkové stlačenie: 7,14
prietok vzduchu: 45,3 kg/s
špecifická spotreba: 0,09 kg/N/h
špecifická spotreba pri forsáži: 0,16 kg/N/h
teplota pred turbínou: 860 °C
otáčky motora: 11150/min
ťah motora: 25,51 kN
ťah motora pri forsáži: 31,90 kN

Schéma motora RD-9BF-811